GEMİ MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK FAKÜLTESİ

GEMİ MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK FAKÜLTESİ
GEMİ MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK FAKÜLTESİ-1
GEMİ MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK FAKÜLTESİ-2
GEMİ MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK FAKÜLTESİ-3

GEMİ MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK FAKÜLTESİ

“Gemi Mekaniği ve Elektromekaniği” fakültesi denizcilik eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde aşağıdaki uzmanlık alanlarında eğitim vermektedir:

LİSANS GÜNÜ:

Gemi santrallerinin işletilmesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

YÜKSEK LİSANS :

Deniz makine ve ekipmanlarının işletilmesi

         Uzmanlık: Gemi santralleri ve işletilmesi

Elektrik Mühendisliği

         Uzmanlık: Gemilerin elektrik güç sistemleri

DOKTORA ÇALIŞMALARI:

Nakliye ekipmanı

Tam zamanlı lisans derecesinin süresi 4 yıl ve yüksek lisans derecesi 2 yıldır.

Fakülte aşağıdaki bölümleri içerir:

Gemi santralleri

Gemi elektro otomatikleri

uygulamalı mekanik

Fakültede öğretim sürecinde 5 profesör, 21 doçent, 21 kıdemli öğretmen, 7 asistan, 2 laboratuvar kıdemli asistanı, 1 laboratuvar asistanı, 1 laboratuvar yöneticisi ve 1 uzman öğretmen görev almaktadır.

Fakülte, kuruluşundan bu yana eğitimini Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Gemiadamlarının Yetiştirilmesi, Belgelendirilmesi ve Kuyruğa Alınmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesinin gereklerine uygun olarak organize etmektedir. Bu amaçla, tüm uzmanlıklar için temel eğitim programları, müfredatlar ve devlet eğitim standartları geliştirilmiş ve buna göre onaylanmıştır.

Call Now ButtonBilgi isteyin